"Det gäller att se förmågor och förutsättningar hos personen"

Cecilia Frosteus, student Arbetsterapeutprogrammet:

– Arbetsterapeututbildningen leder till ett inspirerande och motiverande jobb med mycket variation. Det känns värdefullt att arbeta med rehabilitering eller habiliteringFoto av Cecilia Frosteus, Arbetsterapeutprogrammet.
av människor som på grund av olika anledningar, medfödda eller förvärvande, har funktionsnedsättningar. Det gäller att se förmågor och förutsättningar hos personen och jobba utifrån det för att göra det som verkar omöjligt möjligt.

Hur ser framtiden ut för arbetsterapeuter?
– Arbetsterapeututbildningen är en fantastisk grund att stå på – och fortsätta att bygga på – om man vill det. Det finns många områden man kan jobba inom: akutvård, primärvård, kommunal vård, hälsopromotion, habilitering, rehabilitering m.m. Många arbetsterapeuter jobbar med äldre människor och med det ökande antalet äldre i befolkningen kommer också behovet av arbetsterapeutiska insatser att öka. Arbetsmarknaden har förändrats i takt med ett nytt tänkande kring rehabilitering. Det finns även ett ökat intresse från statligt håll för att främja rehabilitering, till exempel att hjälpa människor att återgå till arbete. I framtiden skulle jag vilja jobba med människor som har psykiska funktionsnedsättningar eller psykiska svårigheter och hjälpa dem att kunna komma ut i arbetslivet.

ArbetsterapeutprogrammetStudent