"Det bästa med patientmötena är att det är så spännande att ta reda på hur man ska behandla just den här individen på bästa sätt"

Nathalie Frisendahl, student på Fysioterapeutprogrammet:

Under de första två terminerna får vi fysioterapeutstudenter göra några studiebesök och följa med en fysioterapeut/sjukgymnast under en heldag för att bekanta oss med miljön och se hur en sjukgymnast arbetar. Termin 3 har vi längre praktiker, en inom primärvården och sedan en på sjukhus. Termin 4 har vi en praktikperiod inom geriatriken (äldre människor) och en inom pediatriken (barn).

Man måste vara väldigt fokuserad och lyssna på patienten

Under utbildningens gång arbetar vi även väldigt mycket med patientfall, där vi ofta jobbar i grupper och diskuterar undersökningsfynd, val av behandling, mätinstrument, mål och uppföljning. Jag tycker att det bästa med patientmötena är att det är så spännande att ta reda på hur man ska behandla just den här individen på bästa sätt. Samtidigt är det också det som är det svåraste. Vi alla är olika och det finns inte någon behandling som passar alla. Man måste vara väldigt fokuserad och lyssna på patienten för att komma fram till vad som skulle kunna passa bäst.

Student