”Det bästa med mitt jobb är alla möten med olika människor”

Ingrid Broomé tog sin examen från Logopedprogrammet på KI år 2011. Idag arbetar Ingrid som logoped på en neurologisk rehabiliteringsklinik.

Kan du beskriva en vanlig dag som logoped?Foto av Ingrid Bromee, alumn från Logopedprogrammet
– Jag träffar patienter som fått någon form av hjärnskada som t.ex. stroke eller har en neurologisk sjukdom, exempelvis Parkinsons sjukdom. En dag kan jag göra språkliga test för att utreda hur patienten kommunicerar (förstår/uttrycker sig). Senare samma dag kan jag ha en annan patient där jag ger råd om vilken konsistens på mat som fungerar bäst för just den personen, och därmed underlätta näringsupptaget. Största delen av tiden går åt till patientarbete men i arbetet ingår även samarbete med andra yrkesgrupper som ingår i teamet kring patienten. Det bästa med mitt jobb är alla möten med olika människor och att arbetsuppgifterna varierar mycket. I mitt jobb ingår utredningar, behandling och rådgivning avseende språk, röst/tal eller sväljningsförmågan. I samband med behandlingar kan man träna upp olika förmågor hos patienten med hjälp av varierande material – vilket gör att jag även upplever mitt arbete som kreativt. Det känns bra att i mitt jobb som logoped få göra skillnad och hjälpa människor till ökad livskvalitet.

AlumnLogopedprogrammet