”Det är viktigt att man förmedlar en trygghet och ett lugn i sin yrkesroll”

Dennis Wesström tog sin examen från Röntgensjuksköterskeprogrammet vid KI år 2013. Han jobbar i dag som röntgensjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm.

Vilka egenskaper hos dig för att du passar bra för ditt yrke?Bild av Dennis Wesström, alumn från Röntgensjuksköterskeprogrammet
– Som röntgensjuksköterska är det viktigt att kunna behålla lugnet då vi ofta har en ganska stressig arbetssituation, med mycket att göra och många patienter som väntar i kö på sin tur. Att försöka att inte stressa upp sig är viktigt för egen del, och inte minst för patientens skull. För att kunna ge ett bra omhändertagande samt att få patienten att känna sig trygg i behandlingssituationen och i röntgenrummet – som av många kan upplevas som lite skrämmande – är det viktigt att man själv förmedlar en trygghet och ett lugn i sin yrkesroll. Jag tycker att jag är ganska bra på att arbeta både snabbt och effektivt utan stress. En annan egenskap som jag har är att jag har lätt att samarbeta och prata med olika människor. Som röntgensjuksköterska är det också bra att ha ett visst intresse av teknik då vi ju inte bara arbetar med människor utan även med teknisk utrustning.

AlumnRöntgensjuksköterskeprogrammet