Daniel pluggar till audionom

– Mina förväntningar på utbildningen var ganska höga med tanke på KI:s goda rykte och jag måste säga att dessa förväntningar verkligen har infriats.

Student på Audionomprogrammet.– Utbildningen håller hög kvalitet med duktiga och engagerade lärare, bra praktikplatser och fantastiska klasskamrater. Audionomutbildningen är också väldigt omväxlande då den bygger på medicin, teknik och beteendevetenskap. Dessa tre områden varvas i olika kurser under utbildningens gång och flätas samman mer och mer tills de kopplas ihop naturligt i patientmötet på praktikplatserna.

– Audionomer arbetar ofta i team med andra yrken och under utbildningen ges därför interprofessionella seminarier och laborationer där vi arbetar tillsammans med bland annat logopedstudenter och arbetsterapeutstudenter. Många av våra lärare är verksamma kliniskt och det ger en god kontakt med den yrkesmässiga verkligheten. Efter varje kurs genomförs en noggrann utvärdering och eftersom utbildningen är ganska liten finns det stora möjligheter för studenterna att få vara med och  påverka och förbättra utbildningen inför framtiden. 

AudionomprogrammetStudent