NyheterStudent

Dags att söka stipendium

Publicerat 2013-09-19 00:00. Uppdaterat 2013-11-26 10:21

Är du från Göteborg? Nu är det dags att söka stipendier från Kungliga och Hvitfeldska stiftelsen. Skicka in din ansökan senast den 9 oktober 2013.

Styrelsen för Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige. De studenter vid KI som är behöriga att söka lämnar in sina ansökningar till KI:s stipendienämnd. Stipendienämnden gör sedan en prioritering av ansökningarna och skickar till stiftelsen i Göteborg.