NyheterStudent

Dags att söka Carl Tullus minnesfond

Publicerat 2013-10-17 00:00. Uppdaterat 2013-11-26 10:21

Vem blir nästa stipendiat bland läkarstudenter vid Karolinska Institutet? Minnesstipendiet hedrar Carl Tullus, läkare och doktorand vid KI, som förolyckades 2006. Senast 12 november 2013 måste ansökan ha inkommit.

10 000 kronor tilldelas en läkarstudent vid Karolinska Institutet som är engagerad i forskning men ännu inte har avlagt läkarexamen. Sökande får gärna även vara engagerad i kårarbetet och/eller ha humanistiska intressen.

Om Carl Tullus och minnesfonden

Carl Tullus var utexaminerad läkare och doktorand vid Karolinska institutet, när han förolyckades i januari 2006. Fonden inrättades av hans föräldrar och syskon för att hedra minnet av en oändligt älskad familjemedlem.

Karolinska Institutet och Medicinska Föreningen hade en mycket stor betydelse för Carl. Under hela sin studietid var han mycket aktiv i studentkåren, bl a som medlem i MF:s styrelse, spexare, klarinettist i orkestern Blåslaget, MF:s värd, och var vid sin bortgång talman i MF:s fullmäktige.

Carl var en sann naturvetare men en lika sann humanist. För att hedra hans minne delas stipendiet ut till någon som i hans anda satsar på forskning, men som gärna också är engagerad i kårarbetet och/eller har humanistiska intressen.