Bra blandning av teknik, medicin och pedagogik

Zineb Slaoui, student på audionomprogrammet berättar:

Som audionom hjälper man patienter med hörselproblem. Man behandlar människor i alla åldrar, från nyfödda barn till äldre personer. Patienterna får hjälp med habilitering och rehabilitering, utprovning av hörapparater och andra hjälpmedel, samt med att träna hörtaktik och kommunikationsstrategier.

Det roligaste är att man kan arbeta i team med andra yrkesgrupper, bland annat läkare, pedagoger, tekniker och psykologer

Ett terapeutiskt och pedagogiskt förhållningssätt, att man kan förklara för patienten vad man gör, är en viktig del i arbetet. Att läsa till audionom passar mig bra eftersom utbildningen innehåller en blandning av teknik, medicin och pedagogik. Dessutom vill jag jobba på sjukhus, men inte med sjuka patienter. Det roligaste är att man kan arbeta i team med andra yrkesgrupper, bland annat läkare, pedagoger, tekniker och psykologer. När jag blir klar vill jag gärna prova att jobba på olika ställen, till exempel kliniskt inom offentlig och privat verksamhet, eller som specialist och utvecklare inom hörhjälpmedelsindustrin.

AudionomprogrammetStudent