Bli bra på LinkedIn - och hjälp andra

This page in English

Barry O'Brian och PhD Careerlink söker frivilliga som vill lära sig mer om LinkedIn för att kunna medverka på en heldags pop up workshop på kårens karriärmässa CHaSE 11 februari 2016. Läs mer om uppdraget och anmäl dig till Barry på barry@phdcareerlink.se

Pop up workshopen är ett samarbete mellan Karriärservice och PhDCareerlink.