Biomedicin och kommunikation - en lyckad kombo för Cecilia

Cecilia Gomez har pluggat både biomedicinprogrammet och journalistik. I sitt jobb som kommunikatör och enhetschef för nya medier på Vetenskapsrådet får hon möjligheten att kombinera kunskaper från båda områdena.

Du har kompletterat biomedicinprogrammet med en utbildning i journalistik. Hur kommer den kombinationen till nytta i ditt jobb?

- Jag är kommunikatör och enhetschef för enheten för nya medier, möten och redaktionellt arbete på Vetenskapsrådet. Här får jag användning av båda mina utbildningar: det vetenskapliga tänket och hur forskningens processer fungerar tar jag med från biomedicinprogrammet och kombinerar med kunskapen om hur man berättar, skriver och på andra sätt kommunicerar forskningsfrågor riktat till olika målgrupper. Som chef måste jag vara mångsidig och ge utrymme för de specialister som finns på enheten. Mycket tid går åt till samordning, men också en del spännande utvecklingsarbete. Nu håller vi till exempel på att ta fram en ny webbtidning.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna från KI som du bär med dig i ditt dagliga arbete?

- Det är grundförståelsen för forskningen och för forskarvärldens villkor. Programmet gav mig en bred vetenskaplig bas att stå på som jag har nytta av varenda dag.

Har du några råd till blivande studenter på biomedicinprogrammet?

- Mitt råd är att vara öppen och undersöka de olika möjligheter som finns. Jag tycker inte man ska göra yrkesvalet för tidigt utan tänka på att kunskapen från programmet kan användas på en mängd olika sätt.

Text: Catharina Bergsten

AlumnBiomedicinprogrammet