Bästa reserapport 2012/2013

Folkhälsovetenskapsstudent skrev bästa reserapporten

Under höstterminen 2012 åkte folkhälsovetenskapsstudenten Louise Ehrenborg till Uganda för att göra en praktiktermin vid Pincer Group Uganda. Hennes reserapport har utsetts till Karolinska Institutets bästa reserapport läsåret 2012/2013. Makerere. Foto: Louise Ehrenborg

Varje läsår utser beredningsgruppen för internationella frågor (BIF) under Styrelsen för utbildning tre vinnare i tävlingen om årets bästa reserapport. De tre rapporter som innehåller de bästa och mest levande beskrivningarna av utbytesstudieperioden såväl studiemässigt som socialt samt innehåller praktiska tips och råd på vad man ska tänka på före, under och efter utbytet uppmärksammas.

Masterstudenten i biomedicin Joel Östblom kom på andra plats med sin reserapport från University of Toronto, Kanada. Trea kom Astera Hamasaied, tandläkarprogrammet, som skrev om sitt utbyte vid Universidade de Lisboa, Portugal.

I sina rapporter berättar studenterna om allt från de första stegen inför sina ansökningar till sina upplevelser under utbytet, både studiemässigt och på ett personligt plan. Uppmaningen till läsarna är att våga ta chansen att söka utbytesstudier. Du kommer inte att ångra dig!

Sofia Bengtner, läkarprogrammet, Makerere University, Uganda får ett särskilt hedersomnämnande, med motivering: En välskriven reseberättelse som med en detaljrikedom beskriver miljöer och händelser under utbytet och som gett KI underlag för ställningstaganden inför utveckling av utbyte.

Övriga nominerade reserapporter

Alla utbildningsprogram har tyvärr inte nominerat reserapporter, övriga nominerade reserapporter hittar du nedan:

Arbetsterapeutprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Hälsoinformatikprogrammet
Psykologprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Tandhygienistprogrammet

Utbyte