Bästa reseberättelse 2017/2018

This page in English

Under vårterminen 2018 åkte Ida Bjessmo, student på läkarprogrammet, till Norge för att göra ett utbyte vid Tromsö Universitet. Hennes reseberättelse har utsetts till Karolinska Institutets bästa reserapport läsåret 2017/2018.

Varje läsår utser beredningsgruppen för internationella frågor (BIF) under Styrelsen för utbildning tre vinnare i tävlingen om årets bästa reseberättelse. De tre berättelser som innehåller de bästa och mest levande beskrivningarna av utbytesstudieperioden såväl studiemässigt som socialt samt innehåller praktiska tips och råd på vad man ska tänka på före, under och efter utbytet uppmärksammas.

På andra plats kom Weng Tong, student på masterprogrammet i biomedicin som var på utbyte i Singapore (rapport på engelska) och på tredje plats kom Jonathan Wiberg, tandläkarprogrammet, som gjorde utbyte på Island.

I sina rapporter berättar studenterna om allt från de första stegen inför sina ansökningar till sina upplevelser under utbytet, både studiemässigt och på ett personligt plan. Uppmaningen till läsarna är att våga ta chansen att söka utbytesstudier. Du kommer inte att ångra dig!

Du hittar de andra reserapporterna från 2017/2018 online - läs dem och inspireras!

Länkar

InternationelltStudentUtbyte