Balans i studierna

Studietiden är en fantastisk period i livet där man både utvecklas och utmanas på ett positivt sätt - samtidigt som kraven på att prestera och leverera är höga. Därför är det viktigt att försöka finna en sund jämvikt mellan prestation och återhämtning.

Här hittar du verksamheter och aktiviteter som kan vara en bra hjälp på vägen till balans i studierna.

StudentStudenthälsaStudentserviceStudievägledning