Att kunna hjälpa och se tydliga resultat

Ali Saleh, student på tandläkarprogrammet berättar:

Att bli tandläkare har varit en av mina drömmar sedan tidiga tonåren. Att kunna påverka och hjälpa människor, att ha möjlighet till personlig utveckling och att kunna se tydliga resultat av mitt arbete är tre bidragande faktorer till att jag valde tandläkarutbildningen.

Att bli tandläkare har varit en av mina drömmar sedan tidiga tonåren

Det bästa med att läsa på Karolinska Institutet är att vi får ett så stort stöd från lärarna. De är ofta specialister med bred erfarenhet och kompetens. Enkla samtal i korridoren kan ge otroligt värdefull information som du sedan har stor nytta av i dina patientbehandlingar. När jag blir klar vill jag börja med att arbeta på en klinik där jag får ett brett patientunderlag med en stor variation på behandlingar. Därefter vill jag specialisera mig inom oral protetik och behandlingar inom estetisk tandvård. Skapandeprocessen och de direkta och tydliga resultaten som både jag och patienten ser är det som tilltalar mig mest.

StudentTandläkarprogrammet