Att inspirera, motivera och skapa möjligheter för människor

Shamriam Oyal, student på Arbetsterapeutprogrammet:Bild av Shamiram Oyal, Arbetsterapeutprogrammet

Vill du inspirera, motivera och skapa möjligheter för människor att ha ett meningsfullt liv trots en funktionsnedsättning? Ja, då ska du välja arbetsterapeutprogrammet! Jag bestämde redan under gymnasietiden att jag ville arbeta med människor inom vård eller omsorg, och funderade på allt ifrån sjuksköterska till lärare.

Jag såg att många klienter upplevde att arbetsterapeuten bidrog till känslan att livet var värt att leva

Att det blev arbetsterapeut beror på att de ser till helheten - hela människan - på ett sätt jag tycker saknas inom många andra yrken. I mitt tidigare arbete som undersköterska på ett arbetsterapeutiskt center blev jag inspirerad av arbetsterapeutens roll med klienten. Jag såg att många klienter upplevde att arbetsterapeuten bidrog till känslan att livet var värt att leva. Inom programmet finns även möjligheter att förlägga en period av utbildningen i något annat land. Själv är jag väldigt intresserad av att åka utomlands och studera ergonomiska åtgärder på arbetsplatser i andra kulturer.

ArbetsterapeutprogrammetStudent