Att arbeta hälsofrämjande med patienter

Sebastian Malmqvist, student på tandhygienistprogrammet berättar:

Är man intresserad av att arbeta hälsofrämjande med patienter så är tandhygienist ett mycket bra val. Jag har alltid varit intresserad av medicin och hur kroppen fungerar, så för mig var det logiskt att söka en vårdutbildning. Tandhygienistens fokus på förebyggande tandvård kändes rätt för mig och det verkar vara en rolig utmaning att arbeta sjukdomsförebyggande med patienter genom motiverande samtal.

En rolig utmaning att arbeta sjukdomsförebyggande med patienter genom motiverande samtal

Att man både har en dialog med patienterna och utför vissa behandlingar är en bra kombination. Dessutom har jag goda erfarenheter av tandvården och vill kunna ge andra lika bra vård som jag själv har fått. Tandhygienistyrket utvecklas och man satsar mer på sjukdomsförebyggande insatser, så det finns jobb när man är klar med utbildningen. Vill man ha omväxling finns det en rad olika förgreningar inom yrket såsom forskning, professionell rökavvänjning, uppsökande verksamhet eller utveckling och försäljning av tandvårdsprodukter.

StudentTandhygienistprogrammet