AT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i en skriftlig dator-baserad och muntlig examination.

Klicka här för mer information om eAT.

På denna sida hittar du mer information om:

  • Regelverk för AT-provet
  • Datum för kommande AT-prov
  • Bedömningsmall medsittning
  • Provarkiv
  • Nämnden för prov efter läkares allmäntjänstgöring

Kontakt och mer information:

Sekretariatet för AT-prov

Telefon: 08-52486464
E-post: atkansli@ki.se