Arkiv för KI:s utbildningskataloger

Här finner du KIs utbildningskataloger från tidigare år. Observera att det kan förekomma tillägg till den tryckta katalogen. Tillägget ska betraktas som en del av den tryckta katalogen. Kataloger och tillägg visas i pdf-format.

2013-2014

KI:s utbildningskatalog 2013-2014

2012-2013

KI:s utbildningskatalog 2012-2013
Tillägg till KI:s utbildningskatalog 2012-2013

2011-2012

KI:s utbildningskatalog 2011-2012
Tillägg till KI:s utbildningskatalog 2011-2012

2010-2011

KI:s utbildningskatalog 2010-2011
Tillägg till KI:s utbildningskatalog 2010-2011

KursUtbildningsprogram