Arbetsterapeuten - tränar och motiverar patienter till att klara vardagen

Anna-Maja Jonsson, student på Arbetsterapeutprogrammet:

Om du tycker att det är kul att möta människor och samtidigt använda din kreativitet för att öka en persons aktivitet och delaktighet är arbetsterapeutprogram-met ett bra val. Vi förbereds att möta människor på ett professionellt sätt genom att till exempel bekanta oss med olika intervjutekniker som vi får öva på varandra i klassen, men även ute i kliniska verksamheten med verkliga patienter. Under vår utbildning har vi både praktik och teori för att på bästa sätt förberedas inför arbetslivet.

Det bästa med arbetsterapeutprogrammet är att du får en bred kunskap som ger möjlighet att arbeta inom många olika områden i yrket

Jag upplever att man uppskattas av patienterna och det är roligt att man med olika hjälpmedel och metoder kan öka livskvalitén hos en person. Praktiken ger oss också chans att skapa egna kontakter inom yrket och att upptäcka vilka områden som man själv tycker verkar vara mest intressanta inom arbetsterapin. Det bästa med arbetsterapeutprogrammet är att du får en bred kunskap som ger möjlighet att arbeta inom många olika områden i yrket.

Arbetsterapeutprogrammet