Arbetsförmågebedömning inom företagshälsovården

Kursen på 7,5 HP vänder sig till den oavsett yrkesgrupp, som arbetar med bedömning av arbetsförmåga inom företagshälsovården. Utbildningen togs fram av Karolinska Institutet på uppdrag av FHV-delegationen hösten 2010.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • Ha kännedom om olika metoder som företagshälsovården kan använda för att bedöma arbetsförmåga
  • Kunna bedöma, analysera och dokumentera skriftliga underlag för funktions- och arbetsförmågebedömning
  • Ha grundläggande kunskaper i försäkringsmedicin, lagar och regler inom det försäkringsmedicinska området, riktlinjer vid sjukskrivning, rehabiliteringskedjan och DFA-kedjan

Tack för en bra och välfylld kurs som man har nytta av på vår företagshälsovård. Nu har jag kommit igång med 4 arbetsförmågeutredningar där jag har nytta av utbildningen.

Signe Lindström, Previa

FörsäkringsmedicinUppdragsutbildning