NyheterStudent

Arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Publicerat 2013-05-16 00:00. Uppdaterat 2017-04-24 12:04

Vill du göra en insats inom hälso- och sjukvård för djur? Då kan du som är legitimerad tandläkare eller sjukgymnast läsa en tilläggsutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Godkända legitimerade tandläkare eller sjukgymnaster ingår i personalen inom inom djurens hälso- och sjukvård och får behandla djur självständigt inom sina yrkesroller. Detta sker oftast i samarbete med veterinär. Det innebär också att följa regler om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt med mera.