”Är du intresserad av människor och teknik är klinisk fysiologi rätt utbildning”

Sajjad Saffari, student på Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi

– Jag sökte utbildningen till biomedicinsk analytikerBild av Sajjad Saffari, Biomedicinska analytikerprogrammet
med inriktning klinisk fysiologi eftersom jag tidigare hade pluggat inom det medicinska området men ville få ännu mer av kliniska erfarenheter. På Biomedicinska analytikerprogrammet fick man komma ut på VFU redan efter två terminer, vilket var perfekt. VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär helt enkelt att du är ute i ”verkligheten” och gör praktik. Något annat som lockade mig med utbildningen till biomedicinsk analytiker var möjligheten att åka på internationella utbytesstudier.

Varför ska jag välja Biomedicinska analytikerprogrammet?
– Är du intresserad av människor och teknik så är klinisk fysiologi rätt utbildning för dig! Att klasserna är relativt små gör lärandet och kunskapsutbytet mer personligt och intressant. Eftersom utbildningen till stor del består av verksamhetsförlagd utbildning får du tidigt ställas inför din yrkesroll. Du får träffa vårdpersonal på flera arbetsplatser runt omkring i Stockholm och det är jättebra, eftersom flera av dem kan bli dina kollegor i framtiden. Som biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi får man en kandidatexamen och även en yrkesexamen. Därefter kan du välja att antingen börja arbeta direkt eller studera vidare.

Biomedicinsk analytikerprogrammetStudent