Antagning till kompletterande utbildning för barnmorskor

Kompletterande utbildning för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz ges våren 2020 vid Karolinska Institutet. Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES är:

  • avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om minst 3 år.
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Alternativt

  • avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning samt en avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om sammanlagt minst 3 år, varav barnmorskeutbildningen ska vara minst ett år.
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Viktig information till alla sökande angående C1 intyg: C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Anmälan inför vårterminen 2020

Du kan anmäla dig på antagning.se mellan 16 september* och 15 oktober 2019*.

Senast den 17 oktober 2019* ska du även bifoga:

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för barnmorskor med med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Ifall du även söker till övriga utbildningar via Antagning.se eller UniversityAdmissions.se måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se eller UniversityAdmissions.se.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 17 oktober 2019*. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

*Preliminära datum som kan komma att ändras.

Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Urval

Ifall det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser, måste ett urval göras bland behöriga sökande.

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju, skriftlig uppgift samt praktiskt test

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts med dokumentation beaktas i meritvärderingen.

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUINT = Behörig, vidare till intervju
KUSB = Behörig sökande, ej vidare till intervju
PG = Platsgaranti
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet)
SA = Sen anmälan

Tidsplan inför antagningen till vårterminen 2020*

16 september*

Webbanmälan öppnar på antagning.se

15 oktober*

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

17 oktober*

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

17 oktober*

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

vecka 45 till 48*

Meritvärdering av behöriga sökande.

13 december*

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se.

*Preliminära datum som kan komma att ändra.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för barnmorskor vid Karolinska Institutet.

Information om utbildningen

programwebben hittar du viktig information för nyantagna såsom programöversikt och schema.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen vid Karolinska Institutet

För frågor om urval:
Helena Lindgren, helena.lindgren@ki.se

För frågor om utbildningen:
Helena Lindgren, helena.lindgren@ki.se eller Studievägledningen vid KI.

AnmälanBarnmorskeprogrammet