Anmälnings- och antagningsstatistik

Här hittar du sammanställningar över antal sökande och antal antagna till KI:s program, påbyggnadsprogram och fristående kurser. 

På sidan Anmälnings- och antagningsstatistik kompletterande utbildningar kan du läsa om antalet sökande till kompletterande utbildningar vid HIG, GU, KI, LIU, LNU, LTU, LU, MAU och UMU.

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2018

Program HT 2018 Urval 2
Kurser HT 2018 Urval 2 
Program HT 2018 Urval 1
Kurser HT 2018 Urval 1 
Vidareutbildning för yrkesverksamma HT18 (VIFYHT18)

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2018 

Program VT 2018 Urval 2
Kurser VT 2018 Urval 2 

Program VT 2018 Urval 1
Kurser VT 2018 Urval 1 

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2017

Program HT 2017 Urval 2
Kurser HT 2017 Urval 2
Program HT 2017 Urval 1
Kurser HT 2017 Urval 1

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2017

Program VT 2017 Urval 2
Kurser VT 2017 Urval 2
Program VT 2017 Urval 1
Kurser VT 2017 Urval 1

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2016

Antagningsstatistik:
Program HT 2016 Urval 2
Kurser HT 2016 Urval 2
Program HT 2016 Urval 1
Kurser HT 2016 Urval 1

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2016

Antagningsstatistik:
Program VT 2016, urval 2
Kurser VT 2016, urval 2
Program VT 2016, urval 1
Kurser VT 2016, urval 1

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2015

Antagningsstatistik:
Program HT 2015, urval 2
Kurser HT 2015, urval 2
Program HT 2015, urval 1
Kurser HT 2015, urval 1
 

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2015

Antagningsstatistik:
Program VT 2015, urval 2
Kurser VT 2015, urval 2
Program VT 2015, urval 1
Kurser VT 2015, urval 1

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2014

Antagningsstatistik:
Program HT 2014, urval 2

Kurser HT 2014, urval 2
Program HT 2014, urval 1
Kurser HT 2014, urval 1

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2014

Antagningsstatistik:
Program VT 2014, urval 2
Kurser VT 2014, urval 2
Program VT 2014, urval 1
Kurser VT 2014, urval 1

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2013

Antagningsstatistik:
Program HT 2013, urval 2
Kurser HT 2013, urval 2
Program HT, urval 1
Kurser HT, urval 1

Anmälningsstatistik: 
Kurser och program HT 2013

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2013

Antagningsstatistik:

Program VT 2013, urval 2
Kurser VT 2013, urval 2
Program VT 2013, urval 1
Kurser VT 2013, urval 1

Anmälningsstatistik: 
Kurser och program VT 2013

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2012

Antagningsstatistik:

Program HT 2012, urval 2
Kurser HT 2012, urval 2
Program HT 2012, urval 1
Kurser HT 2012, urval 1

Anmälningsstatistik: 
Kurser och program HT 2012

Statistik för kurser och program med start vårterminen 2012

Antagningsstatistik

Program, VT 2012, urval 2
Kurser, VT 2012, urval 2
Program VT 2012, urval 1
Kurser VT 2012, urval 1

Anmälningsstatistik: 
Kurser och program VT 2012

Statistik för kurser och program med start höstterminen 2011

Antagningsstatistik

Program HT 2011, urval 2
Kurser HT 2011, urval 2
Program HT 2011, urval 1
Kurser HT 2011, urval 1

Anmälningsstatistik: 
Kurser och program HT 2011

Statistik tidigare terminer

VT 2011

Program VT 2011, Antagningsstatistik urval 2
Kurser VT 2011, Antagningsstatistik urval 2
Kurser och program VT 2011, Anmälningsstatistik

HT 2010

Program HT 2010, Antagningsstatistik urval 2
Kurser HT 2010, Antagningsstatistik urval 2
Kurser och program HT 2010, Anmälningsstatistik

VT 2010

Kurser och program VT 2010, Antagningsstatistik urval 2
Kurser och program VT 2010, Anmälningsstatistik

UHR statistik

Universitets- och högskolerådet, UHR, publicerar på sin webbplats statistik över antal sökande, antal antagna och lägsta antagningspoäng till programutbildningar vid svenska universitet och högskolor.

Statistik