Anmälan öppen för hösten kurser om missbruk och beroende

Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Centrum för psykiatriforskning fortbildning nedan kurser under hösten 2017 - för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri.

KBT-behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande, 5 hp

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Målet är att deltagaren i slutet av kursen självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling enligt en manual-baserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i metoden. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoden kliniskt.

Datum

23 - 24 oktober
5 december

Pris

11 960 SEK exkl moms.

Mer information och anmälan

 

Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling 3hp

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende. Den ger en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ.

Datum

19-20 oktober

Pris

6800 SEK exkl moms

Mer information och anmälan

 

Beroendetillstånd, 12 hp

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper om beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser. Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen Pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning. Undervisningen bygger vidare på studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter.

Datum

13-14 september
27-28 september
25-26 oktober
13-14 november
22-23 november

Pris

17 800 SEK exkl moms

Mer information och anmälan

Uppdragsutbildning