Alla program

Här visas alla utbildningsprogram som ges av Karolinska Institutet. Observera att vissa program endast ges vartannat år.
Sista anmälningsdag för masterprogram som ges på engelska är den 15 januari 2019. 

Alla program 2019-2020

Program
Titel Hp Takt Studieform
Arbetsterapeutprogrammet 180 100%
Audionomprogrammet 180 100%
Barnmorskeprogrammet 90 100%
Biomedicinska analytikerprogrammet 180 100%
Fysioterapeutprogrammet 180 100%
Kandidatprogrammet i biomedicin 180 100%
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Logopedprogrammet 240 100%
Läkarprogrammet 330 100%
Magisterprogrammet i arbete och hälsa 60 50% Distans
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi 60 100%
Magisterprogrammet i global hälsa 60 100%
Magisterprogrammet i klinisk optometri 60 100%
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap 60 100%
Masterprogrammet i bioentreprenörskap 120 100%
Masterprogrammet i biomedicin 120 100%
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 120 100%
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management 120 100%
Masterprogrammet i hälsoinformatik 120 100%
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna 120 100%
Masterprogrammet i toxikologi 120 100%
Optikerprogrammet 180 100%
Psykologprogrammet 300 100%
Psykoterapeutprogrammet 90 50%
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 60 100%
Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 100%
Sjuksköterskeprogrammet 180 100%
Sjuksköterskeprogrammet 180 100% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård 60 75% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom 60 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 75 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 75 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård 60 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård 60 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård 60 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård 60 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre 60 50% Distans
Tandhygienistprogrammet 180 100%
Tandläkarprogrammet 300 100%

Alla program 2018-2019

Program
Titel Hp Takt Studieform
Arbetsterapeutprogrammet 180 100%
Audionomprogrammet 180 100%
Barnmorskeprogrammet 90 100%
Biomedicinska analytikerprogrammet 180 100%
Fysioterapeutprogrammet 180 100%
Kandidatprogrammet i biomedicin 180 100%
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Logopedprogrammet 240 100%
Läkarprogrammet 330 100%
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi 60 100%
Magisterprogrammet i global hälsa 60 100%
Magisterprogrammet i klinisk optometri 60 100%
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap 60 100%
Masterprogrammet i bioentreprenörskap 120 100%
Masterprogrammet i biomedicin 120 100%
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 120 100%
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management 120 100%
Masterprogrammet i hälsoinformatik 120 100%
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna 120 100%
Masterprogrammet i toxikologi 120 100%
Optikerprogrammet 180 100%
Psykologprogrammet 300 100%
Psykoterapeutprogrammet 90 50%
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 60 100%
Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 100%
Sjuksköterskeprogrammet 180 100%
Sjuksköterskeprogrammet 180 100% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård 60 75% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom 60 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 75 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 75 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård 60 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård 60 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård 60 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård 60 50% Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre 60 50% Distans
Tandhygienistprogrammet 120 100%
Tandläkarprogrammet 300 100%