Alla kurser

Här hittar du Karolinska Institutets alla fristående kurser. 

Alla kurser 2018-2019

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distans
Aktuell omvårdnadsvetenskap 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Amning och föräldra-barninteraktion 7,5 Avancerad nivå 25%
Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 7,5 Avancerad nivå 50%
Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 15 Avancerad nivå 50%
Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn - introduktion till perinatal psykiatri 7,5 Avancerad nivå 25%
Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning 7,5 Avancerad nivå 25%
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi 30 Avancerad nivå 100%
Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter 7,5 Avancerad nivå 25%
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Barns och ungdomars rätt i vården 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Basutbildning i psykoterapeutisk metod 60 Grundnivå 50%
Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 7,5 Avancerad nivå 75%
Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering 7,5 Avancerad nivå 25%
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 25%
Evidens och implementering i hälso- och sjukvård 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i audiologi 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i radiografi 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för masterexamen i logopedi 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för masterexamen i odontologi 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 30 Avancerad nivå 50% Distans
Farmakologi 15 Grundnivå 100%
Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 Grundnivå 25%
Från forskning till företagande - koncept inom bioteknologi 7,5 Avancerad nivå 50%
Från idé till tjänsteföretagande - hälso- och sjukvård i förvandling 7,5 Avancerad nivå 75%
Fysiologi - en introduktion 7,5 Grundnivå 25%
Fysiologisk kärldiagnostik 7,5 Avancerad nivå 25%
Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion 7,5 Avancerad nivå 25%
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder 15 Avancerad nivå 50%
Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR 7,5 Avancerad nivå 50%
Grundläggande näringsfysiologi 7,5 Grundnivå 25% Distans
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv 7,5 Grundnivå 50%
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv 7,5 Avancerad nivå 50%
Hälsoinsatser vid katastrofer 20 Avancerad nivå 100%
Hälsopsykologi - teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende 7,5 Grundnivå 50% Distans
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Avancerad nivå 25%
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 Avancerad nivå 50% Distans
Integrativ omvårdnad 7,5 Avancerad nivå 50%
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 7,5 Avancerad nivå 25%
Klinisk lungfysiologi 7,5 Avancerad nivå 25%
Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård 7,5 Avancerad nivå 25%
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 30 Grundnivå 50%
Kost och fysisk aktivitet som medicin 7,5 Grundnivå 25%
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 50%
Magnetisk resonanstomografi 30 Avancerad nivå 50% Distans
Medicinsk akupunktur 15 Avancerad nivå 25%
Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken 15 Avancerad nivå 50%
Människans fysiologi 30 Grundnivå 100%
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 Avancerad nivå 50% Distans
Naturläkemedel 7,5 Grundnivå 50% Distans
Obstetriskt ultraljud 30 Avancerad nivå 50%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad, hälsa och sjukdom i ett mångkulturellt samhälle 7,5 Avancerad nivå 50%
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Populärvetenskaplig kommunikation 7,5 Grundnivå 25%
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel 15 Avancerad nivå 50%
Sexualmedicin - en introduktion 15 Avancerad nivå 50%
Statistiska metoder med R 7,5 Grundnivå 50% Distans
Stöd i samband med barnafödande 7,5 Avancerad nivå 25%
Tillämpad beteendemedicin i primärvården 7,5 Avancerad nivå 75%
Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 25%
Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid 7,5 Grundnivå 100%
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv 15 Avancerad nivå 50% Distans

Alla kurser 2017-2018

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distans
Aktuell omvårdnadsvetenskap 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 7,5 Avancerad nivå 50%
Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 15 Avancerad nivå 50%
Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn - introduktion till perinatal psykiatri 7,5 Avancerad nivå 25%
Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning 7,5 Avancerad nivå 25%
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi 30 Avancerad nivå 100%
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Barns och ungdomars rätt i vården 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 7,5 Avancerad nivå 75%
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 25%
Evidens och implementering i hälso- och sjukvård 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i audiologi 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 30 Avancerad nivå 100%
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för masterexamen i logopedi 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 30 Avancerad nivå 50% Distans
Farmakologi 15 Grundnivå 100%
Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi 7,5 Avancerad nivå 25%
Från idé till tjänsteföretagande - hälso- och sjukvård i förvandling 7,5 Avancerad nivå 75%
Fysiologi - en introduktion 7,5 Grundnivå 25%
Fysiologisk kärldiagnostik 7,5 Avancerad nivå 25%
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder 15 Avancerad nivå 50%
Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR 7,5 Avancerad nivå 50%
Grundläggande näringsfysiologi 7,5 Grundnivå 25% Distans
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv 7,5 Grundnivå 50%
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv 7,5 Avancerad nivå 50%
Hälsoinsatser vid katastrofer 20 Avancerad nivå 100%
Hälsopsykologi - teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende 7,5 Grundnivå 50% Distans
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Avancerad nivå 25%
Hörsel-, språk- och kognitionsstörningar hos äldre 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 Avancerad nivå 50% Distans
Integrativ omvårdnad 7,5 Avancerad nivå 50%
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 7,5 Avancerad nivå 25%
Klinisk lungfysiologi 7,5 Avancerad nivå 25%
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 30 Grundnivå 50%
Kost och fysisk aktivitet som medicin 7,5 Grundnivå 25%
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magisterexamen i medical management 30 Avancerad nivå 50%
Medicinsk akupunktur 15 Avancerad nivå 50%
Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken 15 Avancerad nivå 50%
Människans fysiologi 30 Grundnivå 100%
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 Avancerad nivå 50% Distans
Naturläkemedel 7,5 Grundnivå 50% Distans
Obstetriskt ultraljud 30 Avancerad nivå 50%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad, hälsa och sjukdom i ett mångkulturellt samhälle 7,5 Avancerad nivå 50%
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 Avancerad nivå 50%
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel 15 Avancerad nivå 50%
Sexualmedicin - en introduktion 15 Avancerad nivå 50%
Sexuell hälsa, fertilitetsreglering och antikonception 4,5 Avancerad nivå 100%
Smärta - från fysiologi till tillämpning inom fysioterapi 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Statistiska metoder med R 7,5 Grundnivå 50% Distans
Tidig tal- och kommunikationsutveckling relaterad till hörselnedsättning eller andra ogynnsamma faktorer 7,5 Avancerad nivå 100%
Tillämpad beteendemedicin i primärvården 7,5 Avancerad nivå 100%
Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 25%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid 7,5 Grundnivå 100%
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv 15 Avancerad nivå 50% Distans
Kurs