Alkohol och narkotikaberoende för företagshälsovård

Alkohol och narkotikaberoende för företagshälsovård 7,5 hp, höstterminen 2010. Kursen riktar sig till företagsläkare, företagssköterskor och beteendevetare/psykologer som arbetar med alkohol- och narkotikafrågor inom företagshälsovården.

Kursens mål

  • Kunskapsöversikt om alkohol- och narkotikapreventiva metoder i arbetslivet
  • Ge en kunskapsöversikt om evidensbaserade behandlingsmetoder vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol samt narkotikamissbruk
  • Ge en översiktlig kunskap om olika beroendeframkallande substanser
  • Förmedla grundläggande kunskaper om beroendetillstånd
  • En översikt om biologiska alkoholmarkörers och narkotikatesters möjligheter och begränsningar
  • Kännedom om arbetsrättsliga grunder vid prevention och rehabilitering

Mycket bra kurs med nyttigt innehåll att ta med sig för tillämpning.

Carina Almström, sjuksköterska, Betania

BeroendeforskningUppdragsutbildning