Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 36  

Beskrivning

Tidigt i utbildningen görs en individuell studieplanering. Syftet är att utbildningen ska bygga på dina tidigare kunskaper samtidigt som dina kompletteringsbehov tillgodoses. Utbildningen utgörs till hälften av teoretiska studier och till hälften av verksamhetsförlagd utbildning, där du tränas i praktiskt läkararbete.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Anmälan HT19

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 21
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
  • Sista kompletteringsdag: 18 april 2019
  • Anmälningskod: KI-91900

Särskild behörighet

Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker i två steg.

1. Rangordning baserat på resultatet av den teoretiska delen av kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU- och EES-området
 
2. Intervju

Läs om antagningsprocessen på sidan Antagning till kompletterande utbildning för läkare. På sidan hittar du även meritförteckningen för den kompletterande utbildningen.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 april 2019.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 mars 2019.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Hans Berglund (kursansvarig lärare), hans.berglund@ki.se, 08-58 58 17 44