Masterprogrammet i toxikologi

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine masterexamen  

Masterprogrammet i toxikologi ger dig fördjupade kunskaper i det breda och tvärvetenskapliga toxikologiska området. Det ger dig även en solid plattform för vidare studier i toxikologi, eller för arbete relaterat till risk- och säkerhetsbedömning inom myndigheter eller företag.

Beskrivning

Masterprogrammet i toxikologi var ett av de första utbildningsprogrammen i toxikologi i världen. Programmet, som är unikt med sin tvååriga sammanhållna inriktning mot toxikologi och hälsorisker, ges vid Institutet för miljömedicin (IMM), Sveriges största centrum för utbildning i toxikologi och hälsoriskbedömning. Programmet bygger på den nära kopplingen till högkvalitativ forskning och riskbedömning vid IMM, och samarbetar med läkemedels- och kemisk industri, nationella myndigheter som Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Giftinformationscentralen och Swetox, liksom med forskare vid andra institutioner, inom och utanför KI.

Programmet omfattar toxikologiska principer, toxikokinetik, organtoxikologi, biokemiska och molekylära metoder inom toxikologin, mekanismer för toxicitet, histopatologi, regulatorisk toxicitetstestning, försöksdjursvetenskap, alternativa metoder till djurförsök, statistik, epidemiologi, hälsoriskbedömning samt global toxikologi inom hållbar utveckling. Denna första del av programmet ger dig en bred, avancerad grund inom toxikologin. Därefter kan du fördjupa dig inom experimentell toxikologi eller risk/säkerhetsbedömning.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Programmet ger en utmärkt grund för vidare arbete inom toxikologi som risk- och säkerhetsbedömare vid myndighet eller företag, i Sverige eller utomlands. Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå.

Höstterminen 2018

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 januari 2018
  • Anmälningskod: KI-D1006

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 16 oktober 2017.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, biologi, cell- och molekylärbiologi, farmaci, kemi, medicin, nutrition, bioteknik eller motsvarande examen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2018 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice
 

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter, ambition och initiativ, samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2018 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.
 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet, admissions@ki.se

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
programdirektor Annika Hanberg, annika.hanberg@ki.se

Masterprogrammet i toxikologi

Det globala masterprogrammet i toxikologi är unikt genom sitt sammanhållande fokus på toxikologi och hälsa, och som en av de äldsta och mest erkända toxikologiutbildningarna i världen. 

Jessica de Loma - toxikologistudent

Låt Jessica, vår egen digitala studentambassadör från Spanien, berätta för dig hur det är att vara student på KIs toxikologiprogram.