Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

 • 120 hp
 • 2 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Examen: Medicine masterexamen

     

Folkhälsovetenskap handlar om att främja hälsa och livskvalitet, förebygga sjukdom samt att förbättra hälsosystem. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är multidisciplinärt och en inriktning mot folkhälsoepidemiologi. Programmet ger kunskaper i epidemiologiska och biostatistiska metoder, i insamling och hantering av data samt i metoder för utvärdering av folkhälsoinsatser.

Beskrivning

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och en god teoretisk förståelse för folkhälsovetenskap.

Utbildningen ger kunskaper i epidemiologiska och biostatistiska metoder, i insamling och hantering av data samt i metoder för utvärdering av folkhälsoinsatser. Tonvikten ligger på tillämpad epidemiologi, för att utveckla dina färdigheter i att beskriva, analysera och reflektera över olika typer av folkhälsoproblem samt i att kritiskt granska epidemiologiska studier.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Efter examen är du väl förberedd för att arbeta inom en rad olika verksamheter inriktade mot hälsa såväl inom privat och offentlig verksamhet som nationellt och internationellt. Programmet ger även en bra grund för att gå vidare till studier på forskarnivå.
 

Inriktning Folkhälsoepidemiologi, Höstterminen 2018

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 15 januari 2018
 • Anmälningskod: KI-D1005

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 16 oktober 2017.

Anmäl dig på antagning.se

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga CV inkl motiveringsbrev).

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2018 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.
 

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2018 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice
 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet, admissions@ki.se

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jette Möller, programdirektor, jette.moller@ki.se
Lena Björk, lena.bjork@ki.se

Masterprorgammet i folkhälsa med inriktning folkhälsoepidemiologi eller hälsoekonomi, policy och management

Masterprgroammet i folkhälsovetenskap ger dig inblick i både lokala och globala hälsoutmaningar, med målet att förbättra hälsan för världens befolkning.