Masterprogrammet i bioentreprenörskap

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine masterexamen  

Masterprogrammet i bioentreprenörskap är anpassad för studenter med en bakgrund inom biomedicin, farmaci, bioteknik, vård eller medicin med kurser som tar upp de centrala koncepten om hur man hanterar och utvecklar life science-företag.

Beskrivning

Föreställer du dig en karriär inom life science industrin i framtiden? Med en examen från masterprogrammet i bioentreprenörskap (MBE) kommer du att ha en solid grund för att arbeta med utveckling och förvaltning av projekt och företag inom life science-området. Hela programmet är anpassat för studenter med en bakgrund inom naturvetenskap, hälso- och sjukvård, medicin eller teknik med kurser fokuserade på centrala teman om hur man utvecklar och leder life science-företag.
 
Ett nyckelbegrepp i programmet är tillämpning av kunskap i praktiken. Vi använder oss av fallstudier (Harvard cases t.ex.) i undervisningen och många av våra föreläsare är erfarna företagsledare som delar med sig av sin kunskap och ger inspiration. Programmet är tvärvetenskapligt både när det gäller studenternas bakgrund samt programmets lärare och de pedagogiska metoder som används.
 
Några av kurserna på programmet erbjuds tillsammans med våra partners i Stockholm. De företagsekonomiska kurserna erbjuds vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och valbara kurser genom Stockholm School of Entrepreneurship.
 
I programmet ingår två praktikplaceringar hos företag, myndigheter eller andra relevanta organisationer, i Sverige eller utomlands där du i projekt tillämpar det du har lärt dig. Examensarbetet utförs också vanligtvis i samarbete med ett företag. Sammantaget kommer dessa erfarenheter att ge dig värdefull kunskap och nätverk och ett försprång i din framtida karriär.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Programmet ger en solid grund för en karriär inom marknadsföring, projektledning, affärsutveckling eller venture capital inom bioteknik, läkelmedel, medicinsk teknik eller motsvarande industrier.

Höstterminen 2018

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 januari 2018
  • Anmälningskod: KI-D1000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 16 oktober 2017.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, biologi, cell- och molekylärmedicin, farmaci, kemi, medicin, bioteknologi eller motsvarande examen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2018 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice
 

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2018 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.
 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet, admissions@ki.se

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Madelen Lek, madelen.lek@ki.se

En dag i Andrew McDonells liv som bioentrepreörskapsstudent

Följ med vår student och videobloggare Andrew McDonnell från Irland.

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Som student på masterprogrammet i bioentreprenörskap (MBE) kommer du att lägga grunden för en karriär inom life science-industrin . Programmet är anpassat för studenter med en bakgrund inom medicin, naturvetenskap eller teknik som vill tillämpa sina kunskaper och arbeta med utveckling och förvaltning av projekt.