Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine magisterexamen  

Vill du bidra till tidig upptäckt av cancer och utgöra en central del i utredningsvägar inom vården? Under magisterprogrammet i diagnostisk cytologi utvecklar du kompetens för självständig diagnostik av olika typer av cellprover med hjälp av modern mikroskopi och avancerade molekylära metoder. 

Beskrivning

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi passar dig som är medicinskt och tekniskt intresserad samt vill arbeta självständigt med avancerade kliniska utredningar av olika sjukdomar. Inom diagnostisk cytologi studeras cellers utseende och de genetiska förändringar som kännetecknar olika sjukdomstillstånd. Utbildningen ger en fördjupning i patologi och specialkunskaper inom cytologisk utredning av tumörsjukdomar i olika organsystem som till exempel respirationsorgan, urinvägar och kvinnliga genitalia.

Som student utvecklar du förmågan att tillämpa de olika diagnostiska kriterier som används vid undersökning av celler från olika kroppsvätskor i bukhåla, lungsäck och hjärtsäck liksom cerebrospinalvätska. Undervisningen innefattar även teori och tillämpning av de senaste laboratoriemetoderna som används inom området. Utbildningen är tydligt kopplad till cytologisk spetskompetens genom såväl forskning som klinisk verksamhet.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Efter utbildningen kan du arbeta som cytodiagnostiker vid något av landets laboratorier. Utbildningen har en tydlig klinisk anknytning och forskningsanknytning och ger möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.

Anmälan HT18

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 20
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
  • Anmälningskod: KI-21003

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Bifoga motiveringsbrev och CV, samt intyg (referensbrev, tjänstgöringsintyg och betyg) som styrker dina meriter.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice senast 18 maj 2018.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli på ditt konto på antagning.se.
 

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen