Tandläkarprogrammet

  • 300 hp
  • 5 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Tandläkarexamen  

Som tandläkare arbetar du med människors munhälsa, vilket bland annat innefattar att upptäcka, diagnostisera och behandla mun- och tandsjukdomar. Du åtgärdar även vissa skador som orsakats i mun och tänder av exempelvis olyckor. Inom tandläkaryrket kombineras avancerad teoretisk kunskap inom såväl basvetenskap och medicinska ämnen som odontologi med finmotoriskt hantverk, mänskligt omhändertagande samt ett sinne för estetik. Att arbeta som tandläkare är inspirerande och innebär daglig kontakt med patienter på klinik och kollegor i tandvårdsteamet.

Beskrivning

Som tandläkarstudent kommer du redan under det första året att få inblick i tandläkaryrket. Dels genom praktiska övningar på skolans egen klinik och genom besök på Folktandvården, dels via kontakten med äldre kursare i deras kliniska vardag. Under andra året träffar du dina första egna patienter. I början gör du undersökningar med röntgenbildtagning, diagnostik och ger instruktion i munhygien. Därefter blir behandlingarna successivt mer avancerade. Under tredje året gör du fyllningar och kronor och under de sista åren av utbildningen även broar, proteser och implantatbehandlingar.

Den teoretiska grunden i utbildningen innefattar biologiska ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi samt kroppens anatomi och organfunktion. Den allmänmedicinska grunden inkluderar i sin tur patologi (sjukdomslära), medicin och farmakologi (läran om mediciner och deras verkningssätt). Som stöd för patientomhändertagande ingår även utbildning i etik, humanistisk medicin, kommunikation och lagarbete. I slutet av utbildningen gör du ett examensarbete i ett odontologiskt ämne.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

En tandläkare kan vara verksam inom offentlig eller privat vård, men kan även göra akademisk karriär. Som tandläkare kan du efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda dig till specialist. Utvecklingsmöjligheter finns även genom forskarutbildning.

Höstterminen 2018

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 90
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
  • Anmälningskod: KI-41013

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

KI använder alternativt urval till 50 % av platserna läsåret 2018/2019. 25 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 25 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 3 april inför hösten 2018. Du måste också göra en anmälan till Tandläkarprogrammet på antagning.se. Mer information om det alternativa urvalet TAPIL hittar du på ki.se/alternativturval.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Karin Garming Legert, karin.garming.legert@ki.se

Varför ska jag utbilda mig till tandläkare?

Tandläkarstudenten Amanda Lygdbäck och Martin Berglund som arbetar som tandläkare, berättar om sitt yrkesval.

Nyfiken på Tandläkarprogrammet?

Här kan du se ett seminarium från SACO studentmässa i Stockholm.

Bli tandläkare

Se film från SACO-mässan 2017