Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ämnesområdet astma, kol och allergisjukdomar. Fokus ligger på diagnostik, omvårdnad och behandling av patienter med astma, allergi och kol-sjukdom. Troligen arbetar du idag som astma-, allergi- eller kol-sjuksköterska och vill vidareutveckla både dig själv och vården av patienter med dessa sjukdomar. Stor vikt kommer att läggas på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap.

Höstterminen 2017

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61023

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt kursen Omvårdnad vid astma, allergi och KOL 1, 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Inger Kull, inger.kull@ki.se;, 08-524 800 02

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen