Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för att utveckla evidensbaserad omvårdnad med inriktning mot profession och patientsäkerhet. Målet är att ge uppdaterad kunskap om patientsäkerhet som bland annat fokuserar på patientens delaktighet och på vårdens riskområden till exempel vårdhygien, läkemedelsrelaterade problem och övergångar i vårdkedjan. Vidare har kursen fokus på interprofessionella relationer och ledarskap samt forskning och utveckling.

Höstterminen 2017

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 06 november 2017 - 14 januari 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61026

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Marie Iwarzon, Marie.iwarzon@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen