Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Arbetsterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik, både kvalitativa och kvantitativa metoder och ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska forskning inom olika områden. Kursen fördjupar även dina kunskaper om hur man formulerar en vetenskaplig frågeställning samt hur man planerar och skriver en utökad forskningsplan (PM). Efter kursen kommer du att ha kunskap att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Kursen omfattar fem kursträffar vilka har inslag av distansundervisning via en lärplattform samt obligatoriska möten på kursorten.

Höstterminen 2017

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61032

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-) eller sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen inom arbetsterapi, fysioterapi (sjukgymnastik) eller omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Eva Rasmussen Barr, eva.rasmussen.barr@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen