Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

För att möta äldres sammansatta behov krävs fördjupade kunskaper samt samordnade insatser av olika professioner. Med utgångspunkt från din yrkesroll, praktiska verksamhet och med stöd av aktuell vetenskap ger kursen dig möjlighet att utforska, utveckla och fördjupa dina kunskaper om äldres hälsa i en interprofessionell kontext.

Information om distansutbildningen

Kursen innehåller olika typer av arbetsformer såsom inspelade föreläsningar och annan media, e-seminarier, arbete utifrån uppgifter, litteratursökning och rapportskrivande. Examinationen sker genom en skriftlig fördjupningsuppgift samt muntlig redovisning, inlämning och redovisning av studieuppgifter. Utöver detta krävs aktivt deltagande i grupparbeten och obligatoriska kursträffar.

Vårterminen 2018

 • 50%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 4,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
 • Anmälningskod: KI-62026

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Elisabeth Rydwik, elisabeth.rydwik@ki.se, 08-524 88 18

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen