Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen är till för dig som är fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetar med kroppsliga funktionsbedömningar och analys av kroppens rörelse. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kinesiologi (rörelseanalys) för bedömning och screening av funktionella rörelser och vid prevention/behandling/utvärdering av akuta och långvariga tillstånd. Utbildning sker utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Vi kommer att studera kinematiska och kinetiska aspekter av människans rörelser för såväl barn, vuxna som äldre i olika sammanhang.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, demonstrationer och seminarier. Stor vikt läggs på det enskilda arbete som sker mellan kursträffarna, vilket görs från givna instruktioner relaterade till lärandemålen. Kursen har 10 schemalagda dagar och vi träffas cirka 2 gånger per månad. I kursen ingår såväl obligatoriska moment på kursorten som distansarbete och kursen examineras genom ett projektarbete.

Höstterminen 2017

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61018

Särskild behörighet

Sjukgymnast- eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnast/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Wim Grooten, wim.grooten@ki.se, 08-524 888 76

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen