Smärta - från fysiologi till tillämpning inom fysioterapi

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysioterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen syftar till att fördjupa dina fysioterapeutiska kunskaper och färdigheter i relation till personer med smärta utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Kursen bygger på autentiska fall ifrån personer med smärta utifrån fysioterapeutens/sjukgymnastens kliniska verksamhet där du tränas i att utveckla ditt kliniska resonemang. De kliniska exemplen speglar personer i alla åldrar med olika smärttillstånd i olika hälso- och sjukvårdskontexter (till exempel akutsjukvård, onkologi och ortopedisk elektiv vård) och ifrån olika kulturer. Respektive fall kommer att löpa som en tråd genom följande hela kursen: Personen med smärta, Förklaringsmekanismer, Fysioterapeutens roll i samhället och Fysioterapeutiska interventioner vid smärta.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs med tre kursträffar om vardera två dagar, sammanlagt 6 dagar samt en dags examination. Mellan kursträffarna är tid avsatt för inläsning, arbete med enskilda arbetsuppgifter och uppgifter på kurswebbplatsen.

Vårterminen 2018

Kurstillfället är inställt

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 4,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Huddinge
 • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
 • Anmälningskod: KI-62023

Särskild behörighet

Sjukgymnast- eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnast/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Mari Lundberg, mari.lundberg@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen