Obstetriskt ultraljud

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Den här kursen vänder sig till dig som är barnmorska eller läkare och som arbetar med obstetriskt ultraljud men saknar formell utbildning inom området. Kursens ger dig kunskaper om obstetriskt ultraljud inklusive organscreening, fosteravvikelser, framställning och tolkning av ultraljudsbilder samt ger dig en inblick i genetisk rådgivning. I kursen belyses också kommunikation samt värdebaserad vård och etik. Undervisningen sker genom introduktionsföreläsningar, gruppdiskussioner och fallbeskrivningar. Du får också praktiskt träna obstetriskt ultraljud och tillämpa dina teoretiska kunskaper. Under kursen ska du göra ett fördjupningsarbete där det ingår att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur. Undervisningen är schemalagd med cirka 2 dagar/månad på KI.

Höstterminen 2017

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61021

Särskild behörighet

Barnmorske- eller läkarexamen. Utöver detta krävs dokumenterad erfarenhet av obstetriskt ultraljud (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anna Hjelmstedt, anna.hjelmstedt@ki.se
Annika Dellgren, annika.dellgren@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen