Omvårdnad, hälsa och sjukdom i ett mångkulturellt samhälle

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen handlar om hur kulturella faktorer påverkar upplevelsen av sjukdom, förväntningar kring behandling, föreställningar om kroppen och hälsa och möten inom vården. Kursens fokus ligger på hur skillnader mellan individualistiska och gruppcentrerade kulturer kommer till uttryck i vårdsammanhang, hur kommunikationsmönster varierar mellan kulturer samt hur genus, sexualitet och smärta uppfattas och uttrycks på olika sätt inom olika samhällen. Även "svensk kultur" utforskas under kursens gång. Kursen utgår ifrån både teoretisk och etnografisk litteratur och seminarierna baseras på konkreta fall. Kursen ger studenter förutsättningar att analysera och hantera vårdmöten som präglas av olika kulturella synsätt för att kunna ge likvärdig, individanpassad och optimal vård till alla oavsett kulturell bakgrund.

Vårterminen 2018

Kurstillfället är inställt

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
  • Anmälningskod: KI-62019

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Rebecca Popenoe, rebecca.popenoe@ki.se, 08-524 83 924

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen