Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi

 • 15 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Arbetsterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom arbetsterapi. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten. Examinationer av arbetet sker i slutet av terminen.

Vårterminen 2018

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
 • Anmälningskod: KI-62005

Särskild behörighet

Arbetsterapeutexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi.
Därtill krävs 45 hp i avslutade kurser. Av dessa 45 hp ska:

 • minst 30 hp vara på avancerad nivå, varav minst 15 hp inom huvudområdet arbetsterapi
 • minst 15 hp vara inom vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga handlingar ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 3 november 2017.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Camilla Walles Malinowsky, Camilla.malinowsky@ki.se, 08-524 838 77

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen