Examensarbete för magisterexamen i audiologi

 • 30 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Audiologi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en magisterexamen i audiologi. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom det audiologiska fältet. En magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Höstterminen 2017

 • 25%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 28 augusti 2017 - 09 juni 2019
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
 • Anmälningskod: KI-61006

Särskild behörighet

Audionomexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet audiologi.

Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser. Av dessa 30 hp ska:

 •  minst 15 hp vara på avancerad nivå
 • minst 7,5 hp vara inom vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga handlingar ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 19 maj 2017.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Åsa Skjönsberg, asa.skjonsberg@ki.se, 08-524 889 60

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen