Evidens och implementering i hälso- och sjukvård

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Klinisk medicinsk vetenskap
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som vill ha fördjupad kunskap om evidens och implementering för att kunna säkerställa evidensbaserad praktik på din arbetsplats. Du får kunskap om granskning av evidens och metoder för att kunna planera och implementera åtgärder samt kunskaper i hur man utvärderar resultat. Betydelsen av vårdkultur, ledarskap och utvärderingssystem kommer att behandlas. Kursen innebär självständigt arbete samt arbete i interprofessionellt sammansatta grupper. 

Höstterminen 2017

Kurstillfället är inställt

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61005

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller idrott och träning. Alternativt yrkesexamen om minst 180 hp inom något av dessa områden varav minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete, alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. 

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Kjerstin Larsson, kjerstin.larsson@ki.se, 018-611 91 20, 070-611 53 29

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen