Hälsoinsatser vid katastrofer

  • 20 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Hälsoinsatser vid katastrofer
  • Institutionen för folkhälsovetenskap

Kursen ger verktyg för att planera, genomföra, övervaka och utvärdera hälsoinsatser efter katastrofer och har fokus på resursknappa länder och sammanhang. Kursen består av två moduler: Kontext/global hälsa (8 hp) ger förmågor att analysera kontext innan katastrofen och hur sårbarhet, sjukdomsbörda och hälsosystemet varierar globalt. Hälsoinsatser i katastrofer (12 hp) ger inblick i prioritering, planering och genomförande av preventiva och kurativa hälsoinsatser med fokus på folkhälsa.

Vårterminen 2018

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 22 januari 2018 - 22 april 2018
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
  • Anmälningskod: KI-12001

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp inom hälso- och sjukvård. Därutöver krävs yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden (styrks med tjänstgöringsintyg). Alternativt examen om minst 180 hp samt arbetserfarenhet inom för kursen relevant område (såsom bistånd, internationella organisationer, ska styrkas med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga dokument ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 3 november 2017.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 september 2017.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anneli Eriksson, anneli.eriksson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen