Projektledning och projekt som arbetsform

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Obligatoriska träffar: Ja

Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i projektet som arbetsform och projektledning för att kunna delta i och leda olika typer av utvecklings- och förändringsprojekt inom det egna kompetensområdet. Under kursen får du kunskaper om under vilka förutsättningar projektet är en lämplig arbetsform, hur man arbetar i projekt och kring projektledning. Du utvecklar din förmåga att kritiskt analysera genomförda projekt och får även tillämpa dina kunskaper som projektledare i ett projekt med inriktning mot hälso- och sjukvård. Kursen riktar sig även till dig som tänkt läsa till en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Information om distansutbildningen

Lärandeaktiviteter och lärarstöd kommer att ske via lärplattform, vilket gör att kursen kräver tillgång till dator med internetuppkoppling.

Höstterminen 2017

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Huddinge
 • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
 • Anmälningskod: KI-61027

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen eller annan yrkesexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård om minst 180 hp eller kandidatexamen i medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Pernilla Lång, pernilla.lang@ki.se, 08-585 826 22

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen