Sexualmedicin - en introduktion

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Denna kurs syftar till att ge dig kunskap om och förståelse för sexualmedicinska och sexologiska frågeställningar vid mötet med patienter inom en bred sfär av hälso- och sjukvården. Kursen fokuserar på prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av tillstånd eller sjukdomar som involverar sexuell funktion och förmåga. Betydelsen av individuella, partnerrelaterade, könsspecifika och sociokulturella faktorer kommer att behandlas.

Höstterminen 2017

  • 50%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Solna
  • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61028

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Kerstin Fugl-Meyer, kerstin.sjogren.fugl-meyer@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen