Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi

 • 30 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Biomedicin
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kursen riktar sig till dig med forskningsintresse inom ämnesområdena immunologi, infektions- eller tumörbiologi. I kursen har du möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i en forskningsmiljö. Studierna består av experimentell verksamhet i en etablerad forskningsgrupp vid Karolinska Institutet. I kursen ingår seminarier och praktiska moment på ett laboratorium vilket examineras genom skriftlig och muntlig presentation.

Höstterminen 2017

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
 • Anmälningskod: KI-11000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 mars 2017.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga handlingar ska ha inkommit till Antagningsservice senast 19 maj 2017.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2018

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
 • Anmälningskod: KI-12000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 september 2017.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga handlingar ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 3 november 2017.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Benedict Chambers, benedict.chambers@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen