Från idé till tjänsteföretagande - hälso- och sjukvård i förvandling

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Bioentreprenörskap
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Visste du att tjänstesektorn är den snabbast växande branschen i Sverige? I den här kursen kommer du att introduceras till koncepten tjänstedesign och företagande inom hälso- och sjukvårdssektorn. Du kommer att träffa och interagera med verkliga entreprenörer, identifiera ett behov och börja utveckla en tjänstebaserad affärsidé och få en överblick över möjligheter och utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Höstterminen 2017

  • 75%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Solna
  • 30 oktober 2017 - 17 december 2017
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-11001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 mars 2017.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Hanna Jansson, hanna.jansson@ki.se, 08-524 838 61

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen